Futsal od A do Ž (12 – 13 let)

Futsal 3. priročnik

Leto izdaje: 2016
Dimenzije knjige: 170×240
Strani: 158
Slike: 104
Vaje: 87
Treningi: 5
Avtor: Lado Grgurič, dipl. ekon., futsal trener

Opis priročnika

Je tretji iz zbirke petih priročnikov, ki skupaj predstavljajo zbirko »FUTSAL od A do Ž«. Tudi tretji priročnik je nadgradnja prvega in drugega priročnika. Spoznavanje in učenje futsala se nadaljuje po futsal programu za naslednjo starostno skupino otrok, 12 do 13 let. Tako kot prva dva, je tudi slednji namenjen igralcem, trenerjem futsala in nogometa ter ostalim akterjem na področju futsala (učiteljem športne vzgoje v šolah, itd.). Je pripomoček pri posredovanju novih veščin futsala mladim športnikom, da bodo dosegli napredek. Zajema ponovitve poglavitnih elementov iz prvega in drugega priročnika ter odkriva nove poti futsala po Futsal programu PEROS. Povečuje se obseg taktičnega dela; obrambe in napada, elementi tehnike pa slonijo predvsem na praktičnih vajah. Vključena je kondicijska priprava mladih športnikov in psihologija športa. Obogaten je z nasveti, napisana so osnovna pravila, veliko je slik, ki so podrobno opisane in razložene, vključene so vaje in že pripravljeni treningi.

Sestavljen je iz 7 poglavji, in sicer: UVOD je sestavljen iz načrta učenja futsala, uvajanja treninga z otroci 12 – 13 let, ki zajema tudi vlogo trenerja prilagojeno starostni skupini.

Sledi drugo poglavje TEHNIKE, ki je z vidika učenja zagotovo manjši kot v prvih dveh starostnih skupinah. V tretjem priročniku gre za izpopolnjevanje že naučenih tehničnih elementov v smislu povečanja števila aktivnosti – se pravi vaj, poudarek je na hitrosti izvedbe elementov tehnike. Program tehnike v tretjem priročniku: obvladovanje žoge – ustavljanje in pol ustavljanje. Podaje – dodamo nasprotnika, ki oteži podajo. Udarci – z vsemi deli, delamo na moči izvedbe. Streli – z vsemi površinami stopala iz vseh kotov, visoka in srednje visoka žoga, poudarek na 6 in 10 m. Vodenje – z zunanjim delom stopala in z nartom, brez gledanja žoge, tek, sprint, hitro napredovanje in spremembe ritma, vodenje v ravni liniji in cikcak, ovinek, obrati ter nato sprememba smeri. Preigravanje – poudarek na aktivnem nasprotniku. Finte – pri odkrivanju, preigravanju, strelih, podajah, pol-ustavljanju, skratka finte se od te starosti dalje uporablja pri vseh tehničnih elementih.

Tretje poglavje je namenjeno TAKTIKI, kjer se znanje povečuje in nadgrajuje po futsal programu. Zajema ponovitve iz prvega in drugega priročnika in vključuje naslednje novosti: OBRAMBA (celotna conska, mešana in alternativna obramba, osnove presinga in pritiska ter obramba ob protinapadu in obramba z igralcem manj) in NAPAD (celoten sistem 2-2 in sistem 3-1, sistem 1-2-1, sistem 1-3, direktni in indirektni blok, izhod iz presinga, protinapad, napad ob prekinitvah in napad z igralcem več).

V četrtem poglavju je izpostavljen pomen FIZIKE (kondicijska priprava), kot sestavni element futsala. Spoznamo gibalne sposobnosti (gibljivost, moč, hitrost, preciznost, koordinacija, aerobna vzdržljivost) v povezavi s futsalom. Prav tako so vključene vaje pri vsakem od naštetih elementov.

Sledi peto poglavje PSIHOLOGIJA ŠPORTA, kjer avtor opisuje psihološki vidik trenerja v odnosu z igralci, izpostavlja pomen motivacije in komunikacije v športu, vlogo športnika in trenerja, predtekmovalno in tekmovalno stanje, opisana so pravila, obnašanje in navodila.

V šestem poglavju so napisani in opisani TRENINGI, ki zajemajo slike in potek treninga, ter zadnje sedmo poglavje, ki je namenjeno ZAKLJUČKU.