Futsal od A do Ž (16 – 18 let)

Futsal 5. priročnik

Leto izdaje: 2016
Dimenzije knjige: 170×240
Strani: 141
Slike: 117
Vaje: 44
Treningi: 5
Avtor: Lado Grgurič, dipl. ekon., futsal trener

Opis priročnika

Je peti in hkrati zadnji iz zbirke FUTSAL od A do Ž. Namenjen je treniranju mladih športnikov od 16 do 18 leta. Tako kot ostali, se tudi slednji navezuje in je nadgradnja prejšnjih štirih. V zadnjem, petem priročniku dodaja avtor posamezne pomembne detajle kot zaključek k vsemu naučenemu. Kot ostali je tudi peti namenjen igralcem, trenerjem futsala in nogometa ter ostalim akterjem na področju futsala (učiteljem športne vzgoje v šolah, itd.). Zagotovo bo vsak našel v priročniku nekaj novega in neodkritega. Poglavja so prilagojena in napisana z namenom posredovanja smernic igralcem, avtor daje poudarek na ponavljanju določenih elementov iz prejšnjih delov, ki so nepogrešljiva pri izvedbi kvalitetnih treningov, prav tako nas na praktičen način popelje čez priročnik preko slik, vaj, nasvetov in izvedbi treningov. V zadnjem priročniku je še posebej pomembna taktika, nekoliko več poudarka je na vlogi trenerja v povezavi z igralci in poteku delo trenerja na različnih področjih, ki sestavljajo samo igro.

Prav tako je sestavljen iz 7 poglavji, in sicer: UVOD je sestavljen iz načrta učenja futsala za starostno kategorijo 16 do 18 let, poteku treninga in vlogi trenerja, ki predstavlja veliko vrednost v ekipi.

Sledi drugo poglavje TEHNIKE, ki se z vidika učenja zmanjša na minimum in sloni samo na ponovitvah. Tukaj gre za izpopolnjevanje že naučenih elementov tehnike v smislu povečanja števila aktivnosti – se pravi vaj, treningi potekajo aktivno s poudarkom na hitrosti izvedbe elementov tehnike in aktivnim nasprotnikom. Tehnični trening je prepleten s taktičnim ter kondicijskim treningom. Razlika med tehniko in taktiko je nekje 20:80 (v procentih). V poglavju so napisane in narisane vaje.

Tretje poglavje je namenjeno TAKTIKI, ki je najpomembnejši element z vidika učenja za športnike pete starostne kategorije. Taktični del se poveča in nadgradi. Razmerje med taktiko in tehniko je 80:20. Trener se mora osredotočati na taktični del futsala, ker morajo biti igralci tehnično brezhibni. Kot ostali, tudi slednji zajema ponovitve iz prejšnjih delov in dodaja nove vidike tematikam iz prejšnjih priročnikov: OBRAMBA (presing, pritisk in obramba proti igri z vratarjem v polju – vse kombinacije) in NAPAD (sistem 4-0, izhod iz presinga in pritiska, igra z vratarjem v polju – vse kombinacije, protinapad – vse kombinacije).

V četrtem poglavju spoznamo pomen FIZIKE oz. kondicijske priprave, ker je dobra fizična pripravljenost ključnega pomena za dobrega igralca futsala in jo moramo nenehno vzdrževati. Opisani so kondicijski treningi in izvedba le teh. Poudarek je na: gibljivosti, moči, hitrosti in aerobni vzdržljivosti.

Sledi peto poglavje RAZLIČNI VIDIKI FUTSALA. Tukaj avtor navaja in opisuje futsal z drugega zornega kota. Spoznamo proučevanje nasprotnika ali »scouting« in kreativnost v futsalu, kar je primerno za igralce na nekoliko višjem nivoju. V šestem poglavju so napisani in opisani TRENINGI, ki zajemajo slike in potek treninga, ter zadnje sedmo poglavje namenjeno ZAKLJUČKU.