Futsal od A do Ž (6 – 9 let)

Futsal 1. priročnik

Knjiga: Prvi priročnik iz zbirke »Futsal od A do Ž«. Namenjen otrokom starostne skupine 6 – 9 let.
Leto izdaje: 2016
Dimenzije knjige: 170×240
Strani: 120
Slike: 87
Igre: 11
Vaje: 38
Treningi: 5
Avtor: Lado Grgurič, dipl. ekon., futsal trener

Opis priročnika

Je prvi iz zbirke petih priročnikov FUTSAL od A do Ž, ki skupaj z ostalimi predstavljajo Futsal program PEROS, od samih začetkov (nekje od 6 leta) do izoblikovanega igralca futsala (nekje med 18 in 20 letom). Prvi priročnik je namenjen otrokom starostne skupine od 6 do 9 let. Je praktično vodilo kako in na kakšen način približati futsal otrokom, ki se prvič srečajo z žogo.

Oblikovan in zasnovan je z namenom posredovanja smernic igralcem, trenerjem futsala in nogometa ter ostalim akterjem na področju futsala (učiteljem športne vzgoje v šolah, itd.); vodi jih od samega začetka kaj in kako ter na kakšen način otrokom približati futsal, veliko je teorije podprte s praktičnimi slikami, vajami, igrami in na koncu tudi treningi, vključeni so številni nasveti iz različnih področjih futsala.

Sestavljen je iz 7 poglavji, in sicer: UVOD je sestavljen iz načrta učenja futsala, načel igre futsala in uvajanja treninga z otroci, ki vključuje tudi vlogo trenerja prilagojeno tej starostni skupini.

Sledi drugo poglavje, ki podrobneje opisuje TEHNIKO, tako teoretično kot praktično. Med drugim avtor podaja konkretne smernice tehničnih elementov, kot so: obvladovanje žoge, vodenje žoge, rolanje, podaje in ustavljanje žoge, streli, preigravanje – dribling ter žongliranje. Pri vsakem od naštetih elementov so vključene vaje in nekaj iger. Tehnika je najpomembnejši element učenja starostne skupine od 6 do 9 let, zato je avtor podal tudi praktične nasvete kako, kaj in na kakšen način pristopiti k učenju futsala.

Tretje poglavje je namenjeno TAKTIKI, ki je predstavljena in podprta s teorijo, slikami in vajami. V prvi starostni skupini so vključeni osnovni elementi taktike, in sicer: obramba in napad. V obrambi sta pomembna dva vidika: obramba napadalca z žogo in obramba napadalca brez žoge. Pri napadu spoznamo odkrivanje za preboj in pomoč, kaj je prazen prostor, napad ob prekinitvah (kot, out, prekršek) in osnove sistema 3-1 in 2-2.

V četrtem poglavju je izpostavljen pomen FIZIKE (kondicijska priprava), kot sestavni element futsala. Spoznamo osnovne gibalne sposobnosti, kot so: gibljivost, moč, hitrost, preciznost, koordinacija ter aerobna vzdržljivost v povezavi s futsalom.

Sledi peto poglavje PSIHOLOGIJA ŠPORTA, kjer avtor opisuje psihološki vidik trenerja v odnosu z igralci, izpostavlja pomen motivacije, opisana so osnovna pravila, obnašanje, navodila ter rokovanje.

V šestem poglavju so napisani in opisani TRENINGI, ki zajemajo slike in potek treninga, ter zadnje sedmo poglavje, ki je namenjeno ZAKLJUČKU.