Zbirka “Futsal od A do Ž”

KONČNO NA NAŠIH POLICAH – IZŠLA JE ZBIRKA “FUTSAL od A do Ž”

Futsal zbirka

Spoštovane obiskovalce obveščamo, da je izšla zbirka »Futsal od A do Ž«. Novost na področju FUTSALA je končno v Sloveniji. Projekt, ki je plod več kot šest letnega pisanja je nastal v sodelovanju z različnimi akterji na področju futsala. Zahvala gre prav vsem. Dragocene izkušnje, svetovanje, prevajanje, raziskovanje, in še in še je strnjeno v zbirki, ki je pred vami. Zbirko sestavlja 5 priročnikov, razdeljenih po starostnih kategorijah. Predstavlja temelje in osnove v futsalu ter posreduje smernice igralcem, trenerjem futsala in tudi nogometa.

Znanje, ki je v priročnikih je namenjeno vsem igralcem futsala in nogometa, kajti vsak dober nogometaš izhaja iz FUTSALA. Poglej si izjave nogometnih legend, kot so: Messi, Ronaldo in Ronaldinho.

Gre za novost, ki nam učenje futsala približa na razumljiv in učinkovit način z zagotovljenim uspehom. Vsi priročniki so namensko napisani na preprost, berljiv in razumljiv način ter se smiselno nadgrajujejo po futsal programu Peros, prilagojenem za vsako starostno selekcijo posebej.

Zbirka »Futsal od A do Ž« je del futsal programa Peros, ki je prvi futsal program po starostnih kategorijah in uspešnica v svetovnem merilu. Več o zbirki in o posameznih priročnikih si lahko preberete v nadaljevanju.

Sestavlja jo pet priročnikov, razdeljenih in oblikovanih po starostnih kategorijah. Prvi priročnik zajema starostno kategorijo otrok od 6 do 9 let, sledi drugi od 10 do 11 let, tretji od 12 do 13 let, četrti od 14 do 15 let in peti od 16 do 18+ let. Vsak priročnik ima 140+ strani, formata 170 x 240, torej skupno 700 strani in več.

Vsi priročniki v zbirki so sestavljeni iz 7 poglavij, in sicer: uvod, tehnika, taktika, fizika (v Sloveniji se uporablja izraz kondicijska priprava), psihologija, treningi in zaključek.

Uvod je sestavljen iz načrta učenja futsala, programa za posamezno starostno skupino in uvajanje treninga, ki vključuje tudi vlogo trenerja prilagojeno vsaki starostni skupini posebej. Sledi drugo poglavje, ki podrobneje opisuje tehniko, tako teoretično kot praktično. Podane so konkretne smernice učenja, nasveti za igralce in trenerje kako, kaj in na kakšen način izvajati določen tehnični element. Podprta je s slikami, igrami (prvi in drugi) in vajami z navodili o izvedbah. Tretje poglavje je namenjeno taktiki, ki je na zelo obširen način predstavljena in podprta s teorijo, slikami in vajami. Prav tako so vključeni številni nasveti o učenju posameznih taktičnih elementov. V četrtem poglavju je izpostavljen pomen fizike, kot sestavni element futsala. Sledi peto poglavje psihologija športa, ki nam na malo drugačen način odpre vidik futsala. V šestem poglavju so napisani in opisani primeri treningov, ki zajemajo slike in potek treninga ter zadnje, sedmo poglavje, ki je namenjeno zaključku.

Vsak priročnik je nadaljevanje oz. nadgradnja predhodnega. Začrtani so tako, da se zmanjšujejo treningi oz. vaje tehnike, povečuje pa se trening taktike in fizike.

Zbirko sestavlja preko 500 slik, več kot 350 praktičnih vaj, 18 iger (1. In 2. Priročnik) in 5 pripravljenih treningov (vsaka starostna kategorija posebej – skupno 25 treningov).

Predstavitev priročnikov

Je prvi iz zbirke, ki skupaj z ostalimi priročniki sestavlja zbirko Futsal od A do Ž. Predstavlja učni pripomoček, ki je oblikovan z namenom posredovanja smernic igralcem futsala (otrokom) in nogometa, trenerjem futsala in tudi nogometa; vodi jih od samega začetka kaj in kako se učiti ter na kakšen način približati futsal otrokom, ki se prvič srečajo z žogo; veliko je teorije podprte s praktičnimi slikami, vajami, igrami in na koncu tudi treningi, vključeni so številni nasveti za igralce in trenerje, ki temeljijo na resničnih izkušnjah.

Preberi več

6 – 9 let

120 strani

11 futsal iger

87 slik

38 vaj

10 – 11 let

152 strani

7 futsal iger

107 slik

73 vaj

Je drugi iz zbirke, ki skupaj z ostalimi sestavlja zbirko Futsal od A do Ž. Drugi priročnik je nadgradnja prvega, v katerem se spretnosti in veščine nadaljujejo po Futsal programu. Kot prvi, tudi drugi temelji na strokovnosti in poznavanju futsala in je priporočeno vodilo vsem igralcem, trenerjem futsala in tudi nogometa. Priročnik sloni na teoretičnem delu, podprt je s praktičnimi napotki, nasveti, slikami, vajami in pripravljenimi treningi. Vključene so ponovitve določenih tematik in vaj iz prvega priročnika, ki se dopolnjujejo in nadgrajujejo z novimi vidiki prikazanimi v nadaljevanju.

Preberi več

Je tretji iz zbirke in je nadgradnja prvega in drugega priročnika. Tako kot predhodnika, je tudi slednji namenjen vsem igralcem in trenerjem futsala ter nogometa. Je učni pripomoček pri posredovanju novih veščin futsala mladim športnikom. Zajema ponovitve poglavitnih elementov iz prvega in drugega priročnika ter odkriva nove poti futsala. Povečuje se obseg taktičnega dela; obrambe in napada, elementi tehnike pa slonijo predvsem na praktičnih vajah. Obogaten je z nasveti, napisana so osnovna pravila, veliko je slik, ki so podrobno opisane in razložene, vključene so vaje in že pripravljeni treningi.

Preberi več

12 – 13 let

158 strani

104 slik

87 vaj

14 – 15 let

160 strani

107 slik

73 vaj

Je četrti iz zbirke petih priročnikov, ki skupaj predstavljajo zbirko Futsal od A do Ž. Namenjen je igralcem, trenerjem futsala in nogometa. Tudi četrti priročnik se navezuje in je nadgradnja prejšnjih treh. Priročnik nam ponuja pomoč pri spoznavanju novih detajlov in nadgrajevanju obstoječega znanja mladih športnikov na najpomembnejših področjih futsala; tehniki, taktiki, fiziki – kondicijski pripravi in psihologiji. Obogaten je s številnimi slikami, vajami, treningi in praktičnimi nasveti za igralce in trenerje.

Preberi več

Je peti in hkrati zadnji iz zbirke FUTSAL od A do Ž. Tudi slednji se navezuje in je nadgradnja prejšnjih štirih. Kot ostali je tudi peti namenjen igralcem in trenerjem futsala ter nogometa. Avtor daje poudarek na ponavljanju določenih elementov iz prejšnjih delov, ki so nepogrešljivi pri izvedbi kvalitetnih treningov, prav tako nas na praktičen način popelje čez priročnik preko slik, vaj, nasvetov in izvedbi treningov. V zadnjem priročniku je še posebej pomembna taktika, nekoliko več poudarka je na vlogi trenerja v povezavi z igralci in poteku dela trenerja na različnih področjih, ki sestavljajo samo igro.

Preberi več

16 – 18 let

141 strani

117 slik

44 vaj

Tukaj si poglejte poglavja v zbirki “Futsal od A do Ž”

V tem dokumentu si lahko ogledate in BREZPLAČNO prenesete poglavja, ki so zajeta v celotni zbirki »Futsal od A do Ž«. Poglavja so prilagojena vsaki starostni kategoriji posebej, vendar so skupna nit vseh petih priročnikov, ki pa se v kontekstu razlikujejo in smiselno nadgrajujejo. Po tehtnem premisleku in posvetovanju s strokovnjaki so skrbno izbrana in napisana preprosto ter razumljivo vsem akterjem. Prepričajte se sami.

NAROČILO ZBIRKE “FUTSAL od A do Ž”

NAROČILA zbirke ali posameznega priročnika sprejemamo na naši spletni strani (preko naročilnice, na e-mailu: info@futsalprogram-peros.com ali na tel. št. 041 391 221) in na Facebook strani: https://www.facebook.com/futsalprogramperos/.

Cena posameznega priročnika: 35 evrov.

Cena zbirke (1 zbirka – 5 priročnikov): 140 evrov. 

Ob naročilu dveh ali več zbirk cena: 120 evrov/zbirka.

Stroški pošiljanja so obračunani po veljavnem ceniku Pošte Slovenija d.d.. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nismo zavezanci za DDV).