Splošni pogoji uporabe

SPLOŠNO

UPORABA SPLETNE STRANI

REGISTRACIJA

ZBIRANJE IN VARSTVO PODATKOV

NAKUP IZDELKOV

PREJEMANJE E-NOVIC

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

SPREMEMBE, DOPOLNITVE IN VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

REŠEVANJE SPOROV

DODATNE INFORMACIJE

 

SPLOŠNO

Ti splošni pogoji veljajo za vse obiskovalce oziroma uporabnike spletnega mesta Futsal program – PEROS, ki je dostopno na spletnem naslovu www.futsalprogram-peros.com (v nadaljevanju: spletno mesto).

Lastnik in upravljavec spletnega mesta www.futsalprogram-peros.com je:

Naziv podjetja: FPP Lado Grgurič s.p.

Poslovni naslov in sedež: Breg pri Ribnici na Dol. 64, 1310 Ribnica

Matična številka: 6737820000

Davčna številka: 96856882

Ti splošni pogoji uporabe določajo pravice in obveznosti podjetja FPP Lado Grgurič s.p. kot lastnika in upravljavca spletnega mesta, pravice in obveznosti uporabnikov ter način in pogoje uporabe spletnega mesta. Splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto. Za posamezne dele spletnega mesta, podstrani ali za določene uporabnike lahko poleg teh splošnih pogojev veljajo še posebni pogoji, o čemer bodo uporabniki posebej obveščeni.

Splošni pogoji uporabe predstavljajo pravno zavezujoč dogovor med uporabnikom in podjetjem FPP Lado Grgurič s.p. za uporabo spletnega mesta www.futsalprogram-peros.com in z njim povezanih storitev.

Prosimo, da splošne pogoje uporabe pozorno preberete, saj z vstopom na spletno mesto uporabnik potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji uporabe, da se z njimi strinja in da ga določbe splošnih pogojev zavezujejo.

UPORABA SPLETNE STRANI

Vsak uporabnik je zavezan spletno mesto uporabljati zakonito in na običajen način, v skladu z namenom spletnega mesta. Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju z določili teh splošnih pogojev, mu lahko ponudnik začasno onemogoči dostop do spletnega mesta.

Za nedopustno uporabo spletnega mesta se šteje predvsem:

 • poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil na podlagi registracije dodeljen drugemu uporabniku,
 • uporaba podatkov, objavljenih na spletnem mestu v komercialne namene,
 • objava, pošiljanje ali uporaba podatkov, ki kršijo avtorske pravice ponudnika ali tretjih oseb,
 • posredovanje lažnih osebnih podatkov pri oddaji naročila / nakupu blaga,
 • uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja,
 • kakršno koli kopiranje vsebine spletnega mesta, zlasti njeno spreminjanje ter vključevanje v druge spletne strani, izdelek ali storitev, razen kopiranja posameznih vsebin za osebno, nekomercialno uporabo.

V primeru dvoma se vsakršna uporaba, ki ni izrecno dovoljena s strani ponudnika tega spletnega mesta ali s temi splošnimi pogoji, šteje za nedopustno.

Vsak uporabnik in obiskovalec spletnega mesta lahko v primeru, da opazi, da je vsebina kateregakoli dela spletnega mesta v nasprotju z veljavno zakonodajo ali temi pogoji uporabe, o tem obvesti ponudnika po telefonu na številko 041/391-221 ali po elektronski pošti na naslov info@futsalprogram-peros.com.

Ponudnik se zavezuje, da bo prijavljeno nedopustno vsebino preveril, ustrezno ukrepal in po potrebi odstranil sporne vsebine.

REGISTRACIJA

Pred nakupom izdelkov ali uporabo drugih storitev ponudnika na spletnem mestu www.futsalprogram-peros.com, se mora uporabnik registrirati. Registracija je brezplačna.

Po registraciji lahko uporabniki izkoriščajo vse funkcionalnosti spletnega mesta in izvedejo spletni nakup izdelkov ponudnika.

Med postopkom registracije uporabnik izbere uporabniško ime in geslo, ki ju bo uporabljal ob vsaki nadaljnji prijavi. Registracijski obrazec je potrebno izpolniti pravilno in v celoti. Polja označena z zvezdico so obvezna. Vpisovanje podatkov tretjih oseb brez njihovega izrecnega dovoljenja je prepovedano.

S potrditvijo registracije uporabnik izjavlja, da je star najmanj 15 let ter da so vsi vneseni podatki točni in resnični.

Za vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z registracijo se lahko uporabniki obrnejo na ponudnika spletnega mesta po elektronski pošti na naslov info@futsalprogram-peros.com ali po telefonu na številko 041/391-221.

ZBIRANJE IN VARSTVO PODATKOV

Zbiranje podatkov:

Registrirani uporabniki spletnega mesta izrecno dovoljujejo ponudniku, da z namenom zagotavljanja delovanja spletnega mesta in ponujenih storitev zbira in obdeluje naslednje podatke, ki so potrebni za ta namen:

 • podatke o uporabnikih, ki so jih ti vnesli v registracijski obrazec: uporabniško ime, elektronski naslov, geslo, osebno ime (ime in priimek), spol, starost uporabnika in njegove interese (opcijsko),
 • podatke o IP naslovu uporabnika (osebna identifikacija uporabnikov na tej osnovi ni mogoča).

Spletno mesto www.futsalprogram-peros.com shranjuje tudi informacije o dejavnosti uporabnikov na spletnem mestu. Te informacije so shranjene v obliki majhnih podatkovnih datotek (piškotkov), ki se shranijo na uporabnikov računalnik, ko ta obišče spletno mesto. Ob ponovnem obisku spletnega mesta to pridobi podatek o naloženem piškotku, uporabnika prepozna in na podlagi pridobljenih informacij izboljša uporabniško izkušnjo. Piškotki ne beležijo nobenih osebnih podatkov o uporabniku in ne shranjujejo informacij, ki bi uporabnika lahko osebno identificirale.

Obdelava podatkov in nameni obdelave:

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za:

 • omogočanje prijave in nakupa izdelkov na spletnem mestu ter podeljevanje določenih pravic in omogočanje dostopa do posameznih delov spletnega mesta registriranim uporabnikom,
 • vodenje evidence registriranih uporabnikov spletnega mesta,
 • statistične, marketinške in druge analize in raziskave v zvezi z registriranimi uporabniki spletnega mesta,
 • pošiljanje elektronskih sporočil (e-pošte) z vsebino, povezano s spletnim mestom, komercialne ali nekomercialne narave,
 • pošiljanje elektronskih sporočil tretjih oseb, ki so partnerji spletnega mesta, komercialne ali nekomercialne narave.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi s posredovanimi podatki zaupa tretjim osebam (pogodbeni obdelovalci podatkov). Tretje osebe lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v mejah ponudnikovega pooblastila in skladno z nameni, ki so opredeljeni v prejšnjem odstavku.

Varovanje in hramba podatkov:

Ponudnik se zavezuje, da podatkov o uporabnikih ne bo posredoval nepooblaščenim osebam in da bo osebne podatke uporabnikov varoval v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Za varovanje osebnih podatkov so odgovorni tudi uporabniki sami, in sicer tako, da poskrbijo za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki jih je ponudniku posredoval ob registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika in še eno leto po prenehanju tega statusa. Ostale podatke lahko ponudnik hrani dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih mora trajno izbrisati ali učinkovito anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati s posameznim uporabnikom.

Pravice uporabnikov:

Ponudnik bo uporabnikom, ki so se ob registraciji ali kasneje strinjali s prejemanjem ponudnikovih elektronskih sporočil ali elektronskih sporočil tretjih oseb, omogočil, da se na razumljiv in enostaven način kadarkoli odjavijo od prejemanja sporočil.

Uporabniki imajo pravico do vpogleda, kopiranja, dopolnitev, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanje nanašajo.

Vsak uporabnik lahko zahteva, da mu ponudnik potrdi ali zbira in obdeluje podatke, ki se nanašajo nanj ter katere podatke zbira in obdeluje. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece.

Vsak uporabnik lahko zahteva, da mu ponudnik pošlje elektronsko kopijo podatkov, ki se nanašajo nanj. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece. Ponudnik ima pred posredovanjem kopije podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne.

Vsak uporabnik lahko od ponudnika zahteva, da trajno izbriše ali anonimizira vse podatke, ki se nanašajo nanj. Ponudnik ima pred izbrisom podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne. Uporabnik je seznanjen in soglaša, da mu z izbrisom vseh podatkov, ki se nanašajo nanj, skladno s Splošnimi pogoji spletnega mesta preneha status registriranega uporabnika in vse pravice, povezane z njim.

NAKUP IZDELKOV:

Storitev nakupa izdelkov na spletnem mestu www.futsalprogram-peros.com lahko koristijo samo registrirani uporabniki. Uporabniško ime in geslo, ki ga izbere ob registraciji, uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki.

Nakup izdelkov je mogoč vsak dan, 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov je lahko dostop do spletnega mesta in s tem možnost nakupa izdelkov začasno onemogočen. Ponudnik si pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali ustavi prodajo nekaterih ali vseh izdelkov.

Postopek nakupa:

 • Pred pričetkom postopka nakupa se je potrebno registrirati;
 • Uporabnik po opravljeni registraciji izbere izdelke, ki jih želi naročiti, potrdi, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja ponudnika in potrdi naročilo;
 • Ponudnik potrdi prejem naročila z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na posredovani elektronski naslov;
 • Ob potrditvi prejema naročila ponudnik kupcu na posredovani elektronski naslov pošlje predračun za plačilo kupnine;
 • Najkasneje v roku 5 delovnih dni po prejemu plačila, ponudnik pošlje naročene izdelke na posredovani naslov kupca oziroma kupcu omogoči prenos e-knjige.

Pogodba je sklenjena, ko ponudnik potrdi prejem naročila, in sicer z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na posredovani elektronski naslov. Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Kopije računov se arhivirajo na sedežu ponudnika. Kupec lahko pridobi kopijo na podlagi zahteve po elektronski pošti: info@futsalprogram-peros.com.

Dostava:

Naročene izdelke odpremimo v najkrajšem možnem času po prejemu nakazila na TRR ponudnika, najkasneje pa v roku 5 delovnih dni po prejemu nakazila.

Pogodbeni partner ponudnika za dostavo pošiljk kupcem je Pošta Slovenije, ki pošiljko na območju Republike Slovenije kupcu dostavi praviloma naslednji dan po odpremi pošiljke (najkasneje pa v roku treh delovnih dni), na naslov, ki ga kupec vnese ob oddaji naročila.

Strošek dostave po ceniku Pošte Slovenije krije kupec.

Po predhodnem telefonskem dogovoru s ponudnikom, lahko kupec naročene izdelke prevzame tudi osebno na dogovorjeni lokaciji v Ljubljani. Na prevzemnem mestu je možen tudi pogovor z našimi strokovnjaki, ki bodo kupcem radi svetovali o uporabi kupljenih izdelkov.

Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe:

Pri spletnem nakupu si izdelkov v fizični obliki ni mogoče ogledati, zato kupcem omogočamo, da v določenem roku odstopijo od pogodbe, če ob prevzemu in pregledu izdelka ugotovijo, da izdelek ne ustreza njihovim pričakovanjem. Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelka ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok za odstop prične teči naslednji dan po dnevu prevzema izdelka.

Izjavo o odstopu od pogodbe kupec sporoči ponudniku na elektronski naslov: info@futsalprogram-peros.com. Odstop od lahko potrošnik poda na obrazcu, katerega vsebino in obliko določa Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 43/14) in je dostopen tukaj.

Vrnitev prejetega blaga ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe je kupec dolžan prejete izdelke vrniti ponudniku nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni od oddaje sporočila o odstopu od pogodbe. Izdelke je potrebno vrniti ponudniku na naslov FPP Grgurič Lado s.p., Breg pri Ribnici na Dol. 64, 1310 Ribnica, Slovenija, skupaj s kopijo računa.

Do odstopa od pogodbe kupec izdelkov ne sme uporabljati in jih je dolžan ponudniku vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni obliki in količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Strošek vračila izdelkov zaradi odstopa od pogodbe bremeni kupca.

Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Vračila vplačil vršimo na TRR kupca.

Pri pogodbah o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov (e-knjige), potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe. Pred vsakim prenosom digitalne vsebine (e-knjige), kupec poda izrecno soglasje za nakup in privoli, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Pravico kupca do odstopa od pogodbe natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Reklamacije:

Vsi izdelki so pred odpremo pregledani in odposlani nepoškodovani, v ustrezni embalaži.

Kupec ima pravico v skladu s 37.c členom Zakona o varstvu potrošnikov, ob morebitni napaki na izdelku zahtevati, da ponudnik napako odpravi, izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom, vrne plačani znesek ali del plačanega zneska v sorazmerju z napako.

Pravico do zamenjave blaga natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Če kupec ob prevzemu pošiljke opazi, da je izdelek ali paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora sprožiti postopek za izplačilo odškodnine pri Pošti Slovenije. To stori tako, da paket prinese na pošto takoj, ko opazi poškodbo oziroma najkasneje v roku 30 dni od prevzema paketa. V poslovalnici Pošte Slovenije je potrebno izpolniti »Zahtevek za odškodnino« in  »Zapisnik o poškodovani pošiljki«, ki ga kupec tudi podpiše. Skupaj s Pošto Slovenije bo ponudnik poskrbel, da bo zahteve za odškodnino rešen v najkrajšem možnem času.

PREJEMANJE E-NOVIC:

S prijavo na e-novice, poda prijavitelj izrecno privolitev, da ponudnik zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Ponudnik bo posredovane podatke (e-poštni naslov), ki jih pridobi ob prijavi na spletni strani www.futsalprogram-peros.com uporabljal za naslednje namene:

 • pošiljanje e-novic in koristnih nasvetov po e-pošti,
 • obveščanje o dogodkih,
 • za statistične in tržne analize in segmentacijo uporabnikov,
 • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih ponudnika in partnerjev ponudnika.

Ponudnik bo pridobljene podatke uporabljal, obdeloval, hranil in ščitil v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in določili teh splošnih pogojev.

Uporabniki, ki s spletnega mesta www.futsalprogram-peros.com prenesejo na svoj računalnik brezplačen priročnik »Dnevnik trenerja« ali posamezna poglavja priročnika, s prenosom potrjujejo, da se strinjajo s prejemanjem e-novic.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Ponudnik si bo prizadeval, da bo vsebina spletnega mesta kvalitetna, stalno dostopna, zakonita in ažurna ter da ne bo vsebovala nezakonitih, moralno spornih elementov ali virusov in podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub navedenemu pa ponudnik ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa ali napak v delovanju spletne strani, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe spletne strani ali za njeno brezhibno delovanje.

V zvezi z zagotavljanjem delovanja spletnega mesta ponudnik ne prevzema odgovornosti:

 • za dostopnost, delovanje in brezhibnost spletnega mesta,
 • za kakršno koli škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi nezmožnosti uporabe spletnega mesta, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo spletnega mesta,
 • za nedelovanje spletnega mesta v primeru izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje spletnega mesta,
 • za morebitno škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri registraciji ali drugje na spletnem mestu posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje delovanja spletnega mesta ali posameznih storitev, če meni, da je to potrebno.

Omejitev odgovornosti ponudnika velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja omejitev odgovornosti v obsegu, kot je dovoljena z veljavno zakonodajo.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE:

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko v kateri je izražena, vključno z vsemi elementi spletnega mesta je avtorsko pravno zaščitena. Nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah je ponudnik oziroma oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno. Vse pravice so pridržane. Objave vsebin na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika oziroma nosilca avtorskih pravic je prepovedana vsakršna uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, razen za zasebne, nekomercialne namene, v kolikor posamezen način uporabe ni izrecno prepovedan s temi splošnimi pogoji ali veljavno zakonodajo. Zaščitene vsebine ni dovoljeno spreminjati ali znova objavljati na drugih spletnih mestih. Ta spletna stran lahko vsebuje tudi fotografije in ostali slikovni material, za katerega je ponudnik pridobil pravice do uporabe, vendar je zaščiten z avtorskimi pravicami tretjih oseb.

Kršitev pravic intelektualne lastnine lahko ima za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost uporabnika.

SPREMEMBE, DOPOLNITVE IN VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV:

Upravljavec spletnega mesta www.futsalprogram-peros.com si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev teh splošnih pogojev uporabe brez predhodne najave. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev veljajo od trenutka objave in so za uporabnika zavezujoče.

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo brez neveljavne določbe.

REŠEVANJE SPOROV:

Vse spore v zvezi s spletnim mestom www.futsalprogram-peros.com ali temi splošnimi pogoji uporabe, ki jih ponudnik in uporabnik ne bosta mogla rešiti sporazumno, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.

DODATNE INFORMACIJE ZA UPORABNIKE:

Za vse dodatne informacije v zvezi z vsebino in delovanjem spletnega mesta www.futsalprogram-peros.com ali temi Splošnimi pogoji uporabe, se lahko uporabniki obrnejo na upravljavca spletnega mesta po elektronski pošti na naslov info@futsalprogram-peros.com ali po telefonu na številko 041/391-221.

 Ti splošni pogoji uporabe pričnejo veljati dne 4.9.2015.