Nudimo vam pester izbor zanimivih in poučnih člankov z različnih področij futsala

Futsal program Peros se predstavi (video)

V soboto, 5. septembra 2015 je v športni dvorani OŠ Antona Martina Slomška na Vrhniki potekal licenčni seminar vseh futsal trenerjev Slovenije pod okriljem NZS in Zveze nogometnih trenerjev Slovenije. V okviru seminarja je bila osrednja tema predstavitev zbirke »Futsal od A do Ž«.

Cilj treninga in s čim začnemo trenirati otroke – U7 IN U9

Trening otrok ni prilagoditev treninga odraslih, ker se otroci prilagajajo na intenzivnost in količino. Cilj treninga pri otroku je razvoj sposobnosti primernih njegovi starosti. Pomembni sta dve stvari: igrivost in osnovno osvajanje pravilne tehnike in taktike. Motivacija in veselje do športa sta dve glavni vodili učenja otrok od 6 do 9 leta.

Predvsem delamo na tehniki, tehniki in še enkrat tehniki. Pogoj za učenje taktike in strategije je znanje tehnike.

Vpliv in odnos trenerja na otroka

Trener predstavlja vzor, ki se mu sledi; zrcalo v katerem se otrok odseva; oseba, ki jo otrok občuduje in v katero zaupa. Resna odgovornost pa je ustvariti delovni prostor, v katerem se sledi ne le ugodnemu športnemu učinku, ampak vzporedno temu tudi vzdušju polnem spoštovanja, razumevanja in naklonjenosti, ne le med trenerjem in igralcem, ampak tudi med igralcem in ostalimi osebami, ki še oblikujejo področje športa.

Vloga trenerja na različnih področjih, ki sestavljajo igro (U15, U18 in U21)

Največkrat je trener odgovoren, da njegovi igralci med tekmami »poberejo« pozitivno ali negativno naravnanost na tekmovanje, da so sposobni usmeriti svojo agresivnost in nervozo na predpise in tekmovalne vidike igre ali pa vse to usmerijo na nasprotnika, sodnike ali publiko.

Trenerjeva naloga je tudi seznanjanje igralcev o vrlinah in pomanjkljivostih, zato da so, kolikor je to mogoče sposobni izkoristiti ene in zakriti druge na igrišču.

Vloga trenerja – organizacija in usmerjanje pri realizaciji nalog (U18, U21)

V tem članku bomo analizirali naše delo, naš način izvajanja treningov in si pogledali obliko pomoči, ki jo lahko ponudimo našim igralcem, da izboljšajo svojo igro, tako na treningih kot na tekmovanjih. Zelo pomembno je, da ima trener zmožnost kreativnega poučevanja in motiviranja, da »oblikuje« igralce kot osebe ali da poveča udeležbo na treningih ter tako olajša odnos med njimi in pri tem sam ostaja center povezane skupine. Iz tega sledi, da je trener malo več kot le trener za tekmovanja, več kot le preprost tehnik, ki uči premikanje, kot se velikokrat zgodi, ko se dela na visoki zmogljivosti.

Posredovanje informacij s strani trenerja – kdaj in kako jih posredovati

TRENER usmerja, spodbuja, popravlja in analizira obnašanje svojih igralcev. Recimo, da ima trener pri striktno tehničnem delu dve funkciji, ki sta učenje premikanja, za katerega želi, da ga igralci izvajajo tako individualno kot tudi skupinsko ter izboljšanje teh gibov, ki jih uči. Za dosego drugega cilja, je neprecenljivo dajati potrebne informacije, kako je nek igralec deloval in potem na osnovi tega predlagati izboljšave. Ta drugi del je poznavanje rezultata in njegova pomembnost je ključna za napredek igralca.